Carme Blanquez

Col·legiada 5517 pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Diplomada en Fisioteràpia
Universitat Internacional
de Catalunya
2004

Formació continuada
Màster en Neurorehabilitació
Institut Guttmann 2007-2013

Innovacions terapèutiques
en el dolor neuropàtic
Institut Guttmann 2014

Monogràfic de genoll
Universitat Internacional
de Catalunya 2014

Kinesiotaping, tires actives
Universitat Ramon Llull 
Blanquerna 2012

Drenatge Limfàtic Manual
Universitat Internacional
de Catalunya 2012

Avançant en el tractament
del TCE: Abordatge dels
trastorns de conducta
del traumatisme cranioencefàlic
Institut Guttmann 2007

Especialització
en Electroteràpia
Corporación
Fisiogestión
2007

Gestos i activació
en gerontologia
Ergomotricitat
i atenció a les
persones grans
Corporación
Fisiogestión 2006

Manutenció manual
dels malalts discapacitats
Mètode Dotte
Corporación
Fisiogestión 2005

Tècnic en Reeducació
del Sòl Pèlvic 
Universitat Internacional
de Catalunya 2004