María Florencia Vidal

Col·legiada 17176 per el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Membre del Registro de Osteópatas de España (ROE)

Màster en Neurociències
Universitat de Barcelona (UB) 2023 en curs

Osteòpata Eur Ost DO
Escola d´ Osteopatia de Barcelona (EOB)
Certificació Universitat Pompeu Fabra i European School of Osteopathy 2023

Llicenciada en Fisioteràpia
Universitat de Buenos Aires (UBA) 2018

Dissectora i Ajudant d’Anatomia Humana
Universitat de Buenos Aires (UBA) 2014

Mestre i Professorat d’Educació Física
Especialització: Educació Física Especial
(discapacitat motora, mental i sensorial;
hipertensió; diabetis; obesitat;
afeccions cardíaques; sedentarisme; estrès)
Institut Superior d’Educació Física «Dr. Enrique Romero Brest»
2012

Projecte Flor d’Anatomia (2022 – actualitat)
Flor d’Anatomia i el seu projecte, Anatomia Humana i Aplicabilitat Clínica, té l’objectiu de compartir lliurement el coneixement sobre l’Anatomia del cos humà de forma accessible i didàctica, sense perdre l’especificitat i la precisió de la descripció anatòmica. I alhora afegir certs conceptes d’aplicabilitat clínica que puguin ser útils en la comprensió del cos humà i la seva salut.
Plataformes disponibles:
YouTube, Instagram, Facebook, TikTok i Patreon.

PID (Projecte de Recerca Dirigida)
Variacions anatòmiques al CAW (Cercle Arterial de Willis) i la seva associació amb anomalies vasculars
Disertació: Jornades Metropolitana de Kinesiologia i Fisiatria 2017

PID (Projecte de Recerca Dirigida)
Variació anatòmica en la formació i emergència del nervi ciàtic: Report de cas 2017